Bạn thân mến,

Con người Tâm linh là con người có Ý thức về Bản thể tinh thần của mình:
“Tôi không phải cơ thể này. Tôi cũng không phải tâm trí này. Tôi là một Linh hồn đẹp đẽ lựa chọn cơ thể này để trải nghiệm cuộc sống và sử dụng tâm trí để dẫn dắt cuộc sống của mình đi theo con đường mà mình mong muốn”.

Bản chất của Linh hồn luôn luôn thanh cao và tốt đẹp. Nhờ có sức mạnh của Linh hồn mà chúng ta mới có những cảm xúc từ bi, yêu thương, bao dung, nhân từ, nâng đỡ, bình an, sáng tạo …dành cho mình và người khác – những cảm xúc vượt lên trên bản năng sinh tồn động vật đơn thuần của cơ thể.

Chúng ta hầu hết đã quên cách sống từ Ý thức Linh hồn của mình. “Journey of Souls” – “Hành trình của Linh hồn” – được xây dựng nên như một nơi chia sẻ những kiến thức trên hành trình trở lại với Ý thức Linh hồn của mỗi con người.

Om Shanti!

Close